Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Lees meer
Wat doet een zorgbegeleider?
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Wat doet een zorgbegeleider?

Een zorgbegeleider is in de eerste plaats een spilfiguur in de dialoog die gevoerd wordt over zorg tussen de zorgvrager, de arts en de dierbaren. Hij luistert en streeft naar een consensus die gedragen wordt door alle partijen maar steeds met de wensen van de patiënt voorop.

Lees meer
Wie? Waarom? Hoe?
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Wie? Waarom? Hoe?

Zorgbegeleiding is een relatief onbekend begrip. Er zijn wel heel wat mensen die, binnen een beperkt specialisme, een aantal van uw zorgvragen kunnen beantwoorden, maar geen van alleen vervullen ze een coördinerende rol tussen alle betrokken partijen. Overleg met een zorgbegeleider verzekert voor u 'meer zorg op maat'.

Lees meer
Zorg op maat
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Zorg op maat

Zorg op maat is iets wat we allemaal hopen te krijgen. Toch is dat zeker niet altijd evident. Tijdsdruk en het beperkt aantal zorgprofessionals maakt dat de ruimte voor een diepgaand gesprek of rustig overleg niet altijd mogelijk zijn. Door het inschakelen van een zorgbegeleider worden gesprekken beter voorbereid.

Lees meer
Zorgoverleg tussen evenwaardige zorgpartners
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Zorgoverleg tussen evenwaardige zorgpartners

Voel je als zorgvrager gesterkt door de begeleiding van CenZor. In uw dialoog met de arts en bij de moeilijke en pijnlijke momenten met uw dierbaren is de zorgbegeleider iemand die samen met u het gesprek voert, of voorbereid.

Lees meer
Krijgt u alle informatie?
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Krijgt u alle informatie?

In de zorg is meer mogelijk dan u denkt. Maar elke zorgverstrekker en zorginstelling behandelt liefst volgens de expertise die ze in huis heeft. Net zoals in een commercieel bedrijf heeft ook in de zorg iedereen zijn huismerken. Anderzijds is een efficiënte zorgdialoog pas mogelijk als de zorgvrager goed voorbereid is.

Lees meer
Ken en gebruik uw rechten als patient
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Ken en gebruik uw rechten als patient

Sinds 2002 beschermt de wet ons als patiënt. België stelt daarmee de wens van de patiënt voorop. Het bewaken van die rechten, en uw wensen vastleggen in correcte documenten biedt een extra mogelijkheid om uw wensen gerealiseerd te krijgen

Lees meer
Een evenwichtig zorgplan
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Een evenwichtig zorgplan

Zorg komt niet zomaar tot stand. Daar is een goed zorgplan voor nodig. Hoe beter uw zorgplan, hoe beter uw zorg. Maar om daartoe te komen, moet u als zorgvrager wel volledig op de hoogte zijn van uw situatie. Eens u dat weet, kunt u gericht keuzes maken. Meer zorg? Meer comfort? Meer levenstijd? Meer levenskwaliteit?

Lees meer
Voorafgaande zorgplanning versus de vraag om euthanasie
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Voorafgaande zorgplanning versus de vraag om euthanasie

Een groot misverstand in de zorg is dat een wilsverklaring altijd gaat over de vraag om te sterven of euthanasie. Dat klopt niet. In de wilsverklaring euthanasie is dat inderdaad het geval. Maar in een negatieve wilsverklaring legt u vast wat u niet meer wil op het vlak van zorg, onderzoeken of behandelingen.

Lees meer
Keuzes rond het levenseinde
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Keuzes rond het levenseinde

Als het einde van het leven niet onverwacht komt, dan hebben we vandaag veel mogelijkheden om zo menswaardig mogelijk het leven te verlaten. Elk met eigen gevolgen voor zowel patiënt als dierbaren. Praat erover met uw zorgbegeleider en maak de keuze die aansluit bij uw visie.

Lees meer
Op elk moment vrij kiezen wie voor u zorgt
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Op elk moment vrij kiezen wie voor u zorgt

In België kunnen we onze zorg halen bij wie we willen, vrij kiezen en veranderen zo vaak we willen of nodig achten. Toch blijven veel zorgvragers zeer lang trouw aan een zorginstelling of arts. Zelfs als ze zich niet helemaal meer thuis of begrepen voelen. Kijk ook eens over de muren van uw zorginstelling heen of ga eens luisteren naar de opinie van een andere arts.

Lees meer
Wie waakt over mijn wensen?
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Wie waakt over mijn wensen?

Als u zorgwensen vastlegt in een wilsverklaring, is het wenselijk om tegelijk iemand schriftelijk aan te duiden als wettelijk vertegenwoordiger. Dit is de persoon die in uw plaats uw wensen zal verdedigen als u het zelf niet meer kunt. Uw wettelijk vertegenwoordiger wordt ook het aanspreekpunt voor de arts bij overleg over uw zorg en belangrijke beslissingen wanneer u die zelf niet meer kan nemen.

Lees meer
Wilsbekwaam of wilsonbekwaam?
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Wilsbekwaam of wilsonbekwaam?

Het uitdrukken en vastleggen van zorgwensen kan enkel als u wilsbekwaam bent. Een actuele vraag stellen naar euthanasie is bvb ook enkel mogelijk zolang u wilsbekwaam bent. Maar wie bepaalt uw walsbekwaamheid en hoe gaat dat precies?

Lees meer
Bescherming van de privacy
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Bescherming van de privacy

Uw privacy staat voorop. CenZor handelt pas nadat het een uitdrukkelijk mandaat van de zorgvrager gekregen heeft om te overleggen met anderen. Lees hier hoe dat in z'n werk gaat.

Lees meer
Hoe pakken we zorgbegeleiding concreet aan?
CenZor - Persoonlijke Zorgbegeleiding

Hoe pakken we zorgbegeleiding concreet aan?

Goede zorgbegeleiding is een proces waarbij meestal meerdere gesprekken nodig zijn. De eerste stap is gratis, daarna betaalt de zorgvrager een bedrag per sessie of werkt u met een abonnement. Overleg met een zorgbegeleider verzekert voor u 'meer zorg op maat'.

Graag een afspraak of meer informatie?

Contacteer ons
Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x