Voorafgaande zorgplanning versus de vraag om euthanasie

Bespreken, formuleren, correct vastleggen, bewaken en zo nodig tot uitvoer brengen van zorgwensen voor het moment we niet meer in staat zijn om zelf onze wil uit te drukken, bvb door onomkeerbaar coma of wilsonbekwaamheid (zoals dementie) noemen we voorafgaande zorgplanning.

Onze patiĆ«ntenrechten geven u de mogelijkheid om via het opstellen van een negatieve wilsverklaring die zaken vast te leggen die u zeker niet wil (bvb. geen hospitalisatie, geen reanimatie, geen onderzoeken, ... ) Dat doet u terwijl in wilsbekwaam bent, voor het moment dat u het zelf niet meer kan uitdrukken. (bij wilsonbekwaamheid)

Het voorgaande is iets heel anders dan de wilsverklaring euthanasie. U heeft u als zorgvrager het recht om te beslissen over de manier waarop wordt toegewerkt naar het levenseinde. Hiervoor kunt u een wilsverklaring euthanasie opstellen die uw wens uitvoert bij onomkeerbaar coma.

Daarnasst is in de wet op de euthanasie is vastgelegd hoe uw de wens tot euthanasie kunt laten uitvoeren zolang u nog wel wilsbekwaam (!!!) bent. (actuele vraag tot euthanasie)

!!! Let op: Binnen onze wetgeving zijn dit drie verschillende zaken. Ze behoeven totaal andere documenten en vragen om andere medische voorwaarden.

De actuele vraag tot euthanasie is enkel mogelijk zolang u wilsbekwaam bent en bijgevolg niet meer mogelijk bij dementie.

Het is een complexe materie waarin men zeer goed moet weten wat mogelijk is, wat niet en welke voorwaarden en documenten nodig zijn om tot euthanasie te kunnen overgaan. Als u ooit euthanasie zou overwegen dan is het raadzaam daar ruim op voorhand met uw arts of een zorgbegeleider over te communiceren. Hoe u kunt voorkomen dat u wilsonbekwaam langdurig en haast vegetatief in een bed in het woonzorgcentrum belandt, legt de zorgbegeleider u graag uit en begeleid u doorheen dit proces.

Website by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x