Wie waakt over mijn wensen?

Als u het zelf niet meer kan uitdrukken

Als u zorgwensen vastlegt in een wilsverklaring, is het wenselijk om tegelijk iemand  schriftelijk aan te duiden als wettelijk vertegenwoordiger. Dit is de persoon die in uw plaats uw wensen zal verdedigen als u het zelf niet meer kunt en overleg pleegt met de artsen.

Doet u dit niet als zorgvrager, dan bepaalt de wet wie over uw situatie zeggenschap krijgt op basis van “de wettelijke cascade”. Wie de wet ziet als verantwoordelijke, is niet noodzakelijk degene die u zelf zou aanduiden.

 

Niet iedereen is een geschikte vertegenwoordiger

Daarom is het erg belangrijk om de juiste keuze hierin te maken, Op basis van uw wensen en in hoeverre uw wensen aansluiten op de visie van diegene die uw wensen zal moeten verdedigen als wettelijk vertegenwoordiger. Hier is enig overleg over nodig tussen u en de wettelijk vertegenwoordiger voorafgaand aan de schriftelijke aanduiding. Een zorgbegeleider kan u helpen om dit gesprek helder te voeren.

De meeste problemen rond het nemen van beslissingen over het lot of de behandeling van een wilsonbekwame patiënt ontstaan bijna altijd omdat er onduidelijkheid is over de verantwoordelijkheid, of door een gebrek aan consensus tussen bvb. de kinderen over hoe het verder moet met vader of moeder. Hierdoor worden dringende of noodzakelijke beslissingen vaak niet of pas zeer laat genomen.

 

Een keuze voor duidelijkheid

Na schriftelijke aanstelling van een wettelijk vertegenwoordiger door de zorgvrager kan niemand anders nog wensen wettelijk afdwingen, beslissingen herroepen of zaken betwisten die vastgelegd zijn in een wilsverklaring. Ook niet de familie.

Website by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x