Wie? Waarom? Hoe?

De zorgbegeleider is een klankbord voor zowel zorgvragers als dierbaren die vragen hebben en een zorgsituatie willen bespreken met iemand anders dan de vertrouwde arts of andere zorgprofessionals.

Wie is uw zorgbegeleider?

 • Zorgbegeleiders zijn zorgprofessionals met vele jaren ervaring aan bed in de thuis- of residentiele zorg, op acute, chronische en palliatieve zorgafdelingen
 • Er zijn docenten van verpleeg- en artsenopleidingen
 • Juristen medisch recht
 • Psychologen
 • Artsen

 

Waarom consulteren mensen een zorgbegeleider?

 • voor een objectief gesprek met iemand die over veel informatie en inzichten beschikt over zorg en zorgopties
 • omdat de arts niet altijd tijd genoeg heeft voor een diepgaand gesprek
 • uit schroom om over bepaalde wensen te spreken met de arts of dierbaren
 • omdat niet alle zorgprofessionals op alle vragen een antwoord hebben
 • omdat het bespreken van zorg- en levenseinde wensen met zorgprofessionals en met dierbaren erg moeilijk kan zijn en hulp hierbij vaak meer dan wenselijk is
 • om te bemiddelen als de wensen van de zorgvrager moeilijk liggen bij anderen
 • omdat een arts (morele) bezwaren heeft bij het uitvoeren van zorgwensen (bvb. rond therapiebeperking of het levenseinde) en u een uitweg zoekt

 

Hoe doet CenZor dat precies?

 • CenZor informeert en helpt op weg
 • CenZor stuurt niet en neemt geen beslissingen in uw plaats
 • CenZor reikt vragen aan voor uw zorgoverleg (Patient Empowerment) 
 • CenZor staat als ondersteunende partner naast de zorgvrager in zijn dialoog met anderen (Patient Advocate)
 • CenZor streeft naar vinden van een consensus tussen zorgvragers en artsen rond zorgwensen, voorafgaande zorgplanning en het levenseinde

CenZor helpt niet enkel zoeken naar concrete oplossingen voor uw zorgvragen. De zorgbegeleider verwijst zorgverstrekkers voor een second opinion op vraag van de zorgvrager en ondersteunt hem in zijn eventuele zoektocht naar de meest geschikte zorgprofessional of zorginstelling voor een specifieke situatie.

CenZor geeft advies op basis van multidisciplinair overleg en gebruikt de patiëntenrechten als leidraad, met als doel de patiënt met zijn zorgvragen en -wensen centraal te stellen.

Website by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x