Wilsbekwaam of wilsonbekwaam?

Enkel wie wilsbekwaam is, kan zaken zelf regelen

Om een wilsverklaring op te stellen of zorgwensen uit te drukken, moet u wilsbekwaam zijn. Eens een patiënt wilsonbekwaam verklaard is, kan deze geen wilsverklaring meer opstellen of een wettelijk vertegenwoordiger aanduiden.

Vanaf het moment van wilsonbekwaamheid is het de wettelijk vertegenwoordiger die handelt op basis van wat vastgelegd werd in eventuele wilsverklaringen. Zijn deze er niet of niet toereikend, dan zal de zorgverstrekker met de vertegenwoordiger in overleg gaan.

 

Belangrijk: De criteria om over te gaan tot de diagnose ‘wilsonbekwaam’ is in België niet wettelijk vastgelegd en bijgevolg afhankelijk van de persoonlijke appreciatie van een behandelend arts.

 

Kies op tijd zelf uw behandelend geneesheer

Meestal heeft u meerdere behandelende geneesheren (huisarts, specialisten, …). Het is perfect mogelijk dat zij onderling van mening verschillen over uw wilsbekwaamheid. 

Wie uw behandelend arts is, bepaalt u als zorgvrager uiteindelijk zelf zolang u wilsbekwaam bent.

Het volstaat dat 1 behandelend geneesheer u wilsbekwaam acht, om als wilsbekwaam persoon beslissingen te nemen, documenten op te stellen, te wijzigen, te vernietigen

Bij twijfels of discussie omtrent wilsbekwaamheid kan een zorgbegeleider u bijstaan. bvb als bemiddelaar tussen de verschillende behandelende geneesheren. Hij kan tools voorstellen om zo objectief mogelijk de graad van wilsonbekwaamheid vast te stellen, zo de rechten van de zorgvrager verdedigen en streven naar een consensus  tussen de zorgverstrekkers.

Website by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x