Zorg op maat

Elke zorgvrager heeft een zorgplan dat uniek is voor zijn of haar situatie. Het bevat alle onderdelen van een zorgtraject zoals onderzoeken, ingrepen, behandelingen, enz. Een goed zorgplan is het optimale compromis tussen de doelstellingen van de arts die meestal de maximale medische outcome voor ogen heeft, en de wensen van de zorgvrager die zijn levenskwaliteit en levensduur afweegt tegenover de gevolgen van ingrepen, behandelingen, hospitalisatie, revalidatie en medicatie. 

Een zorgbegeleider stuurt uw keuzes niet. Hij reikt enkel vragen aan die u kunt stellen aan uw arts. Het doel is om het zorgoverleg vlot te laten verlopen zonder dat essentiele informatie over het hoofd wordt gezien of niet aan bod komt. Het is vervolgens aan u en de arts om in dialoog te gaan en samen beslissingen te nemen. Praten met meer dan één arts kan hierbij een meerwaarde zijn.

Daarnaast maken ook alle documenten rond voorafgaande zorgplanning, zoals wilsverklaringen en het aanstellen van een wettelijk vertegenwoordiger, deel uit van een goed zorgplan.

Website by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x