Wat kost zorgbegeleiding?

Wat kost zorgbegeleiding?

 GRATIS verkennend gesprek

Uw eerste contact met een zorgbegeleider is telefonich, vrijbijvend en gratis. U bespreekt met de zorgbegeleider uw zorgvragen en onderzoekt of in uw situatie een persoonlijk vervolgconsult nuttig is. De zorgbegeleder zal heel concreet uitleggen wat hij tbv uw situatie kan doen en wat niet.

Bent u na dit introducerend gesprek overtuigd van de meerwaarde van zorgbegeleiding voor uw zorgvragen? Dan heeft u de keuze om 1 of meerdere persoonlijke vervolggesprekken vast te leggen. Bij ons, bij u thuis of op de plaats waar u zorg krijgt. 

 

Tarief Zorgbegeleiding bij u thuis of op de plaats van zorg

  • Bij definitieve opstart is er een eenmalige dossierkost @ 60 €. Uw dossier is uw eigendom en staat op uw verzoek ook ter beschikking van uw arts(en). Het wordt digitaal (per mail) als Word-document aan u overgemaakt. Het dossier wordt tot 36 maanden na het laatste consult door CenZor bewaard.
  • Prijs per uur zorgbegeleiding @ 60 €/uur
  • Contracten met vooraf bepaald aantal gespreksuren (vanaf 6 uur) zijn bespreekbaar en voorzien een korting
  • Verplaatsingen zijn suplementair (prijs in overleg)
  • Er is geen tussenkomst van de ziekteverzekering

 

Tarief Medisch Consult of Interventie

  • Bij een medische interventie zijn er specifieke tarieven van kracht. Deze worden vooraf door de zorgbegeleider-arts met u doorgesproken. Hiervoor zijn geen contracten mogelijk
  • Op het wettelijk tarief zijn de wettelijke regelingen rond terugbetaling door het ziekenfonds van kracht

 

Tarief Opstellen Documenten Voorafgaande Zorgplanning

  • Online opstellen en bewaren van een wilsverklaring en deze digitaal doorsturen met leesbevestiging naar uw behandelende geneesheren, wettelijk vertegenwoordiger(s) en uzelf, kost 20 €/opgestelde wilsverklaring of aanstelling wettelijk vertegenwoordiger
  • Het document blijft beschikbaar en kan ten allen tijde door u aangepast, gewijzigd of herroepen worden. Het wordt vervolgens, na wijziging, opnieuw door ons verstuurd (zoals hoger omschreven) naar alle betrokken partijen

Graag een afspraak of meer informatie?

Contacteer ons
Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x